-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


Code View topic body của Forum

Go down

number one Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Thu Mar 11, 2010 10:26 pm

Code View topic body của Forum

vào ACP > DISLAY > QLTT > viewtopic_body
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->


<!-- Start Login Board -->
<div id="loginboard" style="position:absolute; visibility:show; z-index:1000; filter: alpha(opacity=70); opacity:0.70; top:12px;left:501px">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; padding-top: 0px;" width="350"

align="center">
    <tr>
      <td width="100%" valign="middle" align="center">

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="350" align="center"

bgcolor="#ffffff">
    <tr>

          <td width="100%" valign="middle" align="center" colspan="2">

<!-- End Welcome -->
<fieldset class="fieldset">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="350" align="center"

bgcolor="#ffffff">
    <tr>
          <td width="100%" valign="middle" align="center" colspan="2">Chào mừng bạn đến với</td>

    </tr>
<!-- Site Life Status -->
<tbody>

    <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" align="center" bgcolor="black">
            <font color='white'>»»--Http://NinhChau.HocTrovn.Com--««</font>
        </td>
    </tr>
</tbody>
<tbody>
    <tr>

        <td class="alt1" width="100%" colspan="2" align="center">
 
        <div class='smallfont'>
          Diễn đàn Ninh Châu - Chúc Các bạn vui vẻ!
        </div>
        </td>
 
    </tr>
</tbody>
<!-- / Site Life Status  -->
  </table>
</fieldset>
<!-- End Welcome -->
 
</br>
<!-- Login if you're Member -->
<fieldset class='fieldset'>
    <legend align='center'><a href='#top' onclick='return toggle_collapse('loginboardlogin')'><font face='Verdana'
 
size='2'>» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«</font></a></legend>
 
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' class='user_login_form forumline'>
  <tr>
      <td width='100%' valign='top' align='center' class='row1'>
        <span class='genmed'>{L_USERNAME}:</span>
        <input class='post' type='text' size='10' name='username' />
        <span class='genmed'>{L_PASSWORD}:</span>
        <input class='post' type='password' size='10' name='password'/>
        {S_HIDDEN_FIELDS}<br/><br><input class='mainoption' type='submit' name='login' value='{L_LOGIN}' /><br />
        <span class='gensmall'>{L_AUTO_LOGIN}</span>
        <input class="radio" type="checkbox" name=&amp;'autologin' {AUTOLOGIN_CHECKED} />
      </td>
  </tr>
</table>
</form>
</fieldset>
<!-- End Login if you're Member -->
<br/>
 
<!-- Register if you're Guest -->
<fieldset>
<legend align="center" > <a href=profile.forum?mode=register onclick='return toggle_collapse('loginboardregister')'><font face='Verdana' color='red'
 
size='2'>» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «</font></a></legend>
</fieldset>

 
</td>
</tr></table>
      </td>
 
    </tr>
  </table>
</div>
 
 
<script>
var curx=350;
var cury=0;
</script>
 
 
<script>
var curx=350;
var cury=0;
</script>
 
<script>
var ie45,ns6,ns4,dom;
if (navigator.appName=="Windows Internet Explorer") ie45=parseInt(navigator.appVersion)>=4;
else if (navigator.appName=="Netscape"){  ns6=parseInt(navigator.appVersion)>=5;  ns4=parseInt(navigator.appVersion)<5;}
dom=ie45 || ns6;
 
var timershow=false;
var win_w=window.innerWidth ? window.innerWidth : document.body.offsetWidth;
var mid_w=win_w/2;
var timershow1=window.setInterval("stayMiddle()",1);
function getobj(id) {
el = document.all ? document.all[id] :  dom ? document.getElementById(id) :  document.layers[id];
return el;
}
 
function moveobj(obj,x,y) {
    obj.style.left=x + "px";
    obj.style.top=y+ "px";
    curx=x;
    cury=y;
}
 
function stayMiddle() {
    if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
        var pY =  document.documentElement.scrollTop;
    else if (document.body)
        var pY =  document.body.scrollTop;
 
    obj = getobj('loginboard');
    newy = cury+((pY-cury)/16)+5;
    moveobj(obj,curx,newy);
}
 
</script>
 
<!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
                    đề</b></font></td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                    <font color="#FFFFFF"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></font></h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
         
                <span class="postdetails poster-profile">
         
                <table id="table2" width="185" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign=top>
<tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
            <div align="center">


<table width="185" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:0px;" id="table10" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/p_bg1210.gif">
  <tr>
    <td width="185" height="25" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/chuan_10.gif" colspan="3">
         
                <span class="postdetails poster-profile">
         
                <img src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/p_top110.gif" alt="" border="0" /></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="62" height="42" valign="top">
         
                </td>
    <td width="62" height="42" valign="top">
         
                <span class="postdetails poster-profile">
         
                <table border="0" width="98%" id="table13">
                    <tr>
                        <td>
     
<p align="center">
     
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><font size="2"></font></a><strong>
<font size="2"><font color=green>[Thành viên]</font>  </font> </strong></p>
<p align="center">
     
<strong>
<font size="2"> </font></strong><font size="2"><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/lastpo10.gif></span><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/lastpo10.gif></span></font><span class="smallfont"><font size="2"><br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</font>       
            </span><span class="postdetails poster-profile">
                {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></p><span class="postdetails poster-profile">
<table width=100% id="table17"><tr><td style="border:1px dashed #195cd2;padding:2px" cellspacing="1px" cellpadding="1px">
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" id="table18"><tr><td><div class="genmed">
        Status: </div></td>
            <td style="http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/offlin10.png) ;height: 23px;width: 90px;border: 0px;" background="http://c.upanh.com/upload/5/260/S50.9415328_353_1.png">
         
                <span class="postdetails poster-profile">
         
                {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span></td></tr></table></td></tr></table></span>
<p align="center">
     
<span class="smallfont"><!-- BEGIN profile_field --><font size="2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
            <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG} </font>
</span></p></td>
                    </tr>
    </table>
                </span>


        </td>
    <td width="61" height="42" valign="top">
         
                </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="185" height="40" colspan="3">
         
                <span class="postdetails poster-profile">
         
                <img src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/75/89/p_bott11.gif" alt="" border="0" /></td>
  </tr>
</table>            </div>
        </td>
</tr>
</table>
                </span>


        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                    <hr>
                    <p align="right">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                    {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                        {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                     
<!-- BEGIN switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote -->
 
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img src="http://img.forum.zing.vn/images/bluestyle/buttons/post_thanks.gif" width="146" height="27"></a>

<!-- END switch_vote -->


<!-- END switch_vote_active -->
 </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table15">
    <tbody><tr>
        <td style="padding: 0px; width: 1%;">
       
  <span class="postbody">
          <img src="http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414827_353_1.gif" width="28" height="17"></span></td>

        <td style="padding: 0px; background-image: url('http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414828_353_1.gif');" width="100%"> </td>
        <td style="padding: 0px;" width="1%">
       
  <span class="postbody">
          <img src="http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414829_353_1.gif" width="28" height="17"></span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td style="padding: 0px; background-image: url('http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414830_353_1.gif'); width: 1%" valign="top">
 
  <span class="postbody">
<img src="http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414832_353_1.gif" width="28" height="60"></span></td>
        <td style="padding: 0px;" width="100%"><div class="posts">
    <img border="0" src="http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg" width="61" height="18">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
</td>
<td style="padding: 0px; background-image: url('http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414833_353_1.gif');"></td>

    </tr>
    <tr>
        <td style="padding: 0px;" valign="top">
        <img alt="" src="http://c.upanh.com/upload/5/259/3L0.9414834_353_1.gif" width="28" height="17"></td>
        <td style="padding: 0px; background-image: url('http://c.upanh.com/upload/5/259/VZ0.9414835_353_1.gif');">

 
         </td>
        <td style="padding: 0px;" align="right">

        <span class="postbody">
          <img src="http://c.upanh.com/upload/5/259/CS0.9414826_353_1.gif" width="28" height="17"></span></td>
</tr></tbody></table>

                            <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>
                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                        <p>                         
                        <strong><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_latest_reply.gif>Hãy cảm
                        ơn bài viết của {postrow.displayed.POSTER_NAME} bằng cách bấm vào "</font></strong><img src="http://img.forum.zing.vn/images/bluestyle/buttons/post_thanks.gif" width="82" height="17"><strong><font color=#00bfff>" nhé!!! </font></strong>
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle">
                        <p align="right">{postrow.displayed.THANK_IMG}
                        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                        {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                        {postrow.displayed.IP_IMG}
                        {postrow.displayed.REPORT_IMG} </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.displayed.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.displayed.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint" bgcolor="#FFFFFF"> </td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title" bgcolor="#FFFFFF">
                     </td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows" bgcolor="#FFFFFF">
            <span class="nav">
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
                    đề</b></font></td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title">
                    <font color="#FFFFFF"><a name="bottomtitle"></a></font><h1 class="cattitle">
                    <font color="#FFFFFF">{TOPIC_TITLE}</font></h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>
<div align="center">
    <center>
        <table id="table16">
            <tr>
                <td>
                    <center>
                        <img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif width="481" height="30"><br />
                                        <textarea style="width: 589; height: 35" rows="2" name="guiquaYM" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml0">{TOPIC_TITLE} - http://ninhchau.forum-viet.com{TOPIC_URL} Hay lắm đó bạn :x xem cùng mình nhé:x ^^ Thank !!.  Xin lỗi đã Spam nhé :D
Diễn đàn  Ninh Châu - Quảng Bình</textarea></center></td>
            </tr>
        </table>
    </center>
</div>
<div align="center">
    <center>
        </center>
</div>
<div align="center">
    <center>
        <img src=http://up.anhso.net/upload/20100412/20/o/anhso-20_love.jpg width="540" height="161"></center>
</div></font></center>
            <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>.::Host up ảnh miển
            phí: <strong><font size=1>
            <a target="_blank" href="http://upanh.com/"><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
            here!</font></a></font></strong> - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn
            :
            <a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t33.htm"><strong>
            <font color=#00bfff size="1"><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
            here!</font></strong>
            </a>::.</b></font><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a>{QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                &nbsp;<!-- END switch_user_authpost --><!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script>window.onload = function resizeImagesForumotion()
{
          if (document.images.length > 0)
          {

      var maxWidth = 600;
                var imgHeight;
                var imgWidth;
                for (var i = 0; i < document.images.length; i++)
              {
                        imgWidth = document.images[i].width;
                        imgHeight = document.images[i].height;
          if (document.images[i].width > maxWidth && document.images[i].src != "http://upanh.com/uploads/19-July-2009/ywt3tpwbxblkio5pc57h.jpg")  {
            image = new Image();
                                image = document.images[i];

            newImage = image.cloneNode( true )  ;

                                newImage.origHeight = image.height;
                              newImage.origWidth = image.width;


                              newImage.width = maxWidth ;

                                imgHeight = imgHeight / (imgWidth/ maxWidth );
                                newImage.height = imgHeight;
         
            newImage.style.cursor = 'pointer';


            if( image.outerHTML )
            {
                                    newImage.onclick = "var altHeight; var altWidth;  altHeight = this.height ; altWidth = this.width; this.width = this.origWidth;    this.height = this.origHeight; this.origWidth = altWidth; this.origHeight = altHeight;    ";
            } else {
                                    newImage.onclick = function () {
                  var altHeight;
                  var altWidth;
               
                  altHeight = this.height ;
                  altWidth = this.width;

                  this.width = this.origWidth;
                  this.height = this.origHeight;

                  this.origWidth = altWidth;
                  this.origHeight = altHeight;
              };
            }

            if( parentNode = image.parentNode )
            {
              textMessage = document.createTextNode('This Image has been resized. Click the image to view full size. ');

              elem = document.createElement("td");
              elem.setAttribute( "align", "center");
              elem.style.backgroundColor = '#FFFFCC';
              elem.style.color = '#000';
              elem.style.fontSize = '12pt';

              elem.appendChild( textMessage );
              elem.appendChild( document.createElement("br"));
              elem.appendChild( newImage );
               
           
              tableRow = document.createElement("tr");
              tableRow.appendChild(elem);
           
              TableElem = document.createElement("table");
              TableElem.setAttribute( "border", "0");
              TableElem.appendChild( tableRow );

              frag = document.createElement("div");
              frag.appendChild( TableElem );

              if( image.outerHTML )
              {
                  image.outerHTML = frag.innerHTML;
              } else {
                  parentNode.replaceChild( TableElem, image );
              }
            }
              } }
          }
    } </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>


Được sửa bởi Kaito Kid ngày Fri Apr 23, 2010 3:52 pm; sửa lần 1.Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Beelly on Thu Mar 25, 2010 11:21 am

hình như bị lỗi resize ảnh roah
mình dùng thì thấy ảnh không tự resize đc mình đang tìm cách khắc phục lỗi ở khung bài viết
avatar
Beelly
Member
Member

Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 30426
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 12/03/1995
Tham Gia : 24/03/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Thu Mar 25, 2010 11:53 am

sao ko tu résize. ban thấy trên đây resize bt mà
vào link này test thử đi
[You must be registered and logged in to see this link.]Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Beelly on Thu Mar 25, 2010 5:15 pm

bạn thử chỉnh resize còn 750 pixel xem nó có tự resize hem
forum mình hình nó to lém
mình phải dùng view topic cũ
avatar
Beelly
Member
Member

Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 30426
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 12/03/1995
Tham Gia : 24/03/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Beelly on Thu Mar 25, 2010 5:18 pm

cho mình xin code resize ảnh của bạn xem sao
avatar
Beelly
Member
Member

Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 30426
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 12/03/1995
Tham Gia : 24/03/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Thu Mar 25, 2010 8:37 pm

Minh để Resize 600 thui

Code:

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script>window.onload = function resizeImagesForumotion()
{
          if (document.images.length > 0)
          {

      var maxWidth = 600;
                var imgHeight;
                var imgWidth;
                for (var i = 0; i < document.images.length; i++)
              {
                        imgWidth = document.images[i].width;
                        imgHeight = document.images[i].height;
          if (document.images[i].width > maxWidth && document.images[i].src != "http://upanh.com/uploads/19-July-2009/ywt3tpwbxblkio5pc57h.jpg")  {
            image = new Image();
                                image = document.images[i];

            newImage = image.cloneNode( true )  ;

                                newImage.origHeight = image.height;
                              newImage.origWidth = image.width;


                              newImage.width = maxWidth ;

                                imgHeight = imgHeight / (imgWidth/ maxWidth );
                                newImage.height = imgHeight;
         
            newImage.style.cursor = 'pointer';


            if( image.outerHTML )
            {
                                    newImage.onclick = "var altHeight; var altWidth;  altHeight = this.height ; altWidth = this.width; this.width = this.origWidth;    this.height = this.origHeight; this.origWidth = altWidth; this.origHeight = altHeight;    ";
            } else {
                                    newImage.onclick = function () {
                  var altHeight;
                  var altWidth;
               
                  altHeight = this.height ;
                  altWidth = this.width;

                  this.width = this.origWidth;
                  this.height = this.origHeight;

                  this.origWidth = altWidth;
                  this.origHeight = altHeight;
              };
            }

            if( parentNode = image.parentNode )
            {
              textMessage = document.createTextNode('This Image has been resized. Click the image to view full size. ');

              elem = document.createElement("td");
              elem.setAttribute( "align", "center");
              elem.style.backgroundColor = '#FFFFCC';
              elem.style.color = '#000';
              elem.style.fontSize = '12pt';

              elem.appendChild( textMessage );
              elem.appendChild( document.createElement("br"));
              elem.appendChild( newImage );
               
           
              tableRow = document.createElement("tr");
              tableRow.appendChild(elem);
           
              TableElem = document.createElement("table");
              TableElem.setAttribute( "border", "0");
              TableElem.appendChild( tableRow );

              frag = document.createElement("div");
              frag.appendChild( TableElem );

              if( image.outerHTML )
              {
                  image.outerHTML = frag.innerHTML;
              } else {
                  parentNode.replaceChild( TableElem, image );
              }
            }
              } }
          }
    } </script>
    <!-- END switch_image_resize -->Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Beelly on Thu Mar 25, 2010 9:36 pm

[You must be registered and logged in to see this link.] coi thử đi không tự resize ảnh
avatar
Beelly
Member
Member

Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 30426
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 12/03/1995
Tham Gia : 24/03/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Thu Mar 25, 2010 9:59 pmtest thử trên forum minh xemDiễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Thu Mar 25, 2010 10:00 pm

RESIZE binh thuong mà bạn xem lại đã thay đúng code resize chua

tìm trong viewtopic body của bạn đoạn này và thay bang cái code resize ở trên đó
Code:

  <BEGIN switch_image_resize -->
..........
<!-- END switch_image_resize -->Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Beelly on Sat Mar 27, 2010 10:36 am

Mình đã test lại resize ảnh ở forum test nhưng không đc
bạn vô xem đi
[You must be registered and logged in to see this link.]
acc test nè
admin
12345678
avatar
Beelly
Member
Member

Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 30426
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 12/03/1995
Tham Gia : 24/03/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Sat Mar 27, 2010 5:10 pm

Sax ban dinh lam gi vay. Sao lai cho acc & pass admin o day. Ko so bi vao pha ah. Mun dua acc cho mih thi co the gui tin nhan rieng voi nhau, hoac nick yahoo, email thieu gi cach. Ban dua pass va acc o day neu xay ra ch gi minh ko bit lam gi dc @@Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Beelly on Sat Mar 27, 2010 10:29 pm

acc test mà vào phá có sao đâu
mình share acc test cho mọi người cùng test
chứ đâu phải acc forum chính đâu
avatar
Beelly
Member
Member

Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 30426
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 12/03/1995
Tham Gia : 24/03/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Kaito Kid on Fri Apr 23, 2010 3:54 pm

minh vua thay link anh, ai dang dung view topic body cua Ninh chau online thi cap nhat nha .Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by yohz.cute on Fri Apr 23, 2010 5:47 pm

Đẹp đấy nhá !
avatar
yohz.cute
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 13
Danh Vọng : 30577
Được Cảm Ơn : 10
Ngày Sinh : 12/11/1989
Tham Gia : 16/03/2010

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by [N]obitaz on Tue Apr 27, 2010 11:06 am

Thks anh nhiều ạh.
avatar
[N]obitaz
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 10
Danh Vọng : 30106
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 18/02/1993
Tham Gia : 25/04/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by [N]obitaz on Sat May 01, 2010 10:06 am

Bạn ơi, 4rum mình dùng code view_topic của bạn. Nhưng cái code resize ảnh bị sao ý, nó resize luôn cả cái banner của mình khi dọc 1 topic nào đó, còn ở index thì ko sao cả.hjxhjx.mình chẳng hỉu sao nữa.code đó nè.
Code:

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script>window.onload = function resizeImagesForumotion()
{
          if (document.images.length > 0)
          {

      var maxWidth = 600;
                var imgHeight;
                var imgWidth;
                for (var i = 0; i < document.images.length; i++)
              {
                        imgWidth = document.images[i].width;
                        imgHeight = document.images[i].height;
          if (document.images[i].width > maxWidth && document.images[i].src != "http://upanh.com/uploads/19-July-2009/ywt3tpwbxblkio5pc57h.jpg")  {
            image = new Image();
                                image = document.images[i];

            newImage = image.cloneNode( true )  ;

                                newImage.origHeight = image.height;
                              newImage.origWidth = image.width;


                              newImage.width = maxWidth ;

                                imgHeight = imgHeight / (imgWidth/ maxWidth );
                                newImage.height = imgHeight;
       
            newImage.style.cursor = 'pointer';


            if( image.outerHTML )
            {
                                    newImage.onclick = "var altHeight; var altWidth;  altHeight = this.height ; altWidth = this.width; this.width = this.origWidth;    this.height = this.origHeight; this.origWidth = altWidth; this.origHeight = altHeight;    ";
            } else {
                                    newImage.onclick = function () {
                  var altHeight;
                  var altWidth;
             
                  altHeight = this.height ;
                  altWidth = this.width;

                  this.width = this.origWidth;
                  this.height = this.origHeight;

                  this.origWidth = altWidth;
                  this.origHeight = altHeight;
              };
            }

            if( parentNode = image.parentNode )
            {
              textMessage = document.createTextNode('This Image has been resized. Click the image to view full size. ');

              elem = document.createElement("td");
              elem.setAttribute( "align", "center");
              elem.style.backgroundColor = '#FFFFCC';
              elem.style.color = '#000';
              elem.style.fontSize = '12pt';

              elem.appendChild( textMessage );
              elem.appendChild( document.createElement("br"));
              elem.appendChild( newImage );
             
         
              tableRow = document.createElement("tr");
              tableRow.appendChild(elem);
         
              TableElem = document.createElement("table");
              TableElem.setAttribute( "border", "0");
              TableElem.appendChild( tableRow );

              frag = document.createElement("div");
              frag.appendChild( TableElem );

              if( image.outerHTML )
              {
                  image.outerHTML = frag.innerHTML;
              } else {
                  parentNode.replaceChild( TableElem, image );
              }
            }
              } }
          }
    } </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
Đây là ảnh :

Bạn xem giùm mình với.
avatar
[N]obitaz
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 10
Danh Vọng : 30106
Được Cảm Ơn : 2
Ngày Sinh : 18/02/1993
Tham Gia : 25/04/2010

Về Đầu Trang Go down

number one Re: Code View topic body của Forum

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết