-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


Đã Sữa code lại - Phá Quá

Go down

Bo tay Đã Sữa code lại - Phá Quá

Bài gửi by Kaito Kid on Fri Mar 19, 2010 1:20 am

Hearder - thử lại xem
Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    {META_FAVICO}
    {META}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <!-- END switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
</head>

<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
<div align="center">
<!-- BANNER-MAIN -->
    <div style="clear:both">
        <img border="0" src="[url=http://i60.servimg.com/u/f60/15/00/25/28/topban10.jpg]http://i60.servimg.com/u/f60/15/00/25/28/topban10.jpg[/url]" width="970" height="220"></div>
    </div>
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
    <a name="top"></a>
    {JAVAscript}
    <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
        <tr>
            <td class="bodyline">
<span>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%" id="table1" bordercolor="#FFFFFF" height="62">
                <tr>
            <td height="29" align="center" bgcolor="#FF6699">
            <b><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f9/]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f9/[/url]">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font></a></font><font color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f9/"span]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f9/"><span[/url] style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">
            Nghe Nhạc HOT</font></span></a>   
            </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a class="mainmenu" target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h2.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h2.htm[/url]">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
            </font></a></font><font color="#FFFFFF">
            <a class="mainmenu" target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h2.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h2.htm[/url]">
            <font color="#FFFFFF">
            <span style="text-decoration: none">X</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">em
            TiVi</font></span><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a><span style="">   
            <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h42.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h42.htm[/url]">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a></span></font><a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h42.htm"font]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h42.htm"><font[/url] face=".VnBodoni" color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> Game Online  </span> </font>
            </a><font color="#FFFFFF">  </font>
            <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h41.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h41.htm[/url]">
            <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <span style="text-decoration: none"> ★</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF"> Truyện Tranh</font></span></a></b></td>
                </tr>
                <tr>
            <td height="31" align="center" bgcolor="#FF6699">
            <b><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h35.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h35.htm[/url]">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font></a></font><font color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h35.htm"span]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h35.htm"><span[/url] style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">
            Check Nick Ẩn</font></span></a>     
            </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h37.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h37.htm[/url]">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
            </font></a></font><font color="#FFFFFF">
            <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h37.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h37.htm[/url]">
            <span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">Chôm
            Avarta</font></span></a>      </font>
            <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF"> <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h38.htm"font]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h38.htm"><font[/url] color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★
            </span></font></a></font><font color="#FFFFFF">
            <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h38.htm"span]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h38.htm"><span[/url] style="text-decoration: none">
            <font color="#FFFFFF">Bói Tình
            Yêu</font></span></a>      </font>
            <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/html-h32.htm]http://ninhchau.forum-viet.com/html-h32.htm[/url]">
            <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <span style="text-decoration: none">★ </span></font><span style="text-decoration: none">
            <font color="#FFFFFF">Dịch Văn
            Bản </font> </span></a><font color="#FFFFFF">   
            </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="[url=http://ninhchau.hoctrovn.com/mailto:lethanhtung75@gmail.com?subject=Lien]mailto:lethanhtung75@gmail.com?subject=Lien[/url] he">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
            </font></a></font>
            <a href="[url=http://ninhchau.hoctrovn.com/mailto:lethanhtung75@gmail.com?subject=Lien]mailto:lethanhtung75@gmail.com?subject=Lien[/url] he">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">Liên Hệ</span></font></a></b><span><b><font color="#FFFFFF" size="2"> 
            <span style="text-decoration: none">
           
            <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/rss]http://ninhchau.forum-viet.com/rss[/url]">
            <font color="#FFFFFF">
            <img border="0" src="[url=http://i15.servimg.com/u/f15/14/65/75/89/th/icon-r10.gif]http://i15.servimg.com/u/f15/14/65/75/89/th/icon-r10.gif[/url]" width="17" height="15">
            RSS</font></a> </span></font></b></td>
                </tr>
            </table>
</div>
</span>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr>  <td class="alt1" width="100%" valign="center">              <div class="navbar" style="font-size:10pt">
<span><b>
    <img src="[url=http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg]http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg[/url]" width="62" height="38"></img><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span><img border="0" src="[url=http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/misc/navbits_start.gif]http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/misc/navbits_start.gif[/url]" width="45" height="15"><span class="nav"><br />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img><a[/url] class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></b></div></td><td width="30%" class="alt1" nowrap="nowrap" style="padding:5px;">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login"><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"><tr><td>
    <span><span class="gensmall"><label><span class="genmed"><img src="[url=http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/name10.gif"/span/label/span/span]http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/name10.gif"></span></label></span></span[/url]>    </td><td><input id="username" class="post" type="text" size="10" name="username" /></td><td nowrap="nowrap">
            <b>    Ghi Nhớ</b><label><b> </b>
            <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" style="font-weight: 700" /></label></td></tr><tr><td>
<span><span class="gensmall"><label><span class="genmed"><img src="[url=http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/pass10.gif"/span/label/tdtdinput]http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/pass10.gif"></span></label></td><td><input[/url] id="password" class="post" type="password" size="10" name="password" /></td><td nowrap="nowrap">
    {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"></td></tr></table>
<span><span class="gensmall">
<p><b><font size=1.7><a href="profile.forum?mode=sendpassword">
<span style="text-decoration: none">.:: Quên mật khẩu ::. </span>
</a>         
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=register]http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=register[/url]">
<span style="text-decoration: none"> .:: Đăng ký ::.</span></a></font></b></p>
    </span></span></form><!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="smallfont"><font color="#FF0000">{LOGGED_AS} !</font><br />
    <font color="#0000FF">{LAST_VISIT_DATE}<br />{CURRENT_TIME}</font></span><p>
<span><span class="gensmall"><font color="#0000FF">
<a rel="nofollow" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences]http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/ayar.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/ayar.png[/url]" alt="Thay Ðổi Tùy Chọn" title="Thay Ðổi Tùy Chọn" border="0" width="33" height="20"></a>  <a accesskey="5" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/msg.forum?folder=inbox]http://ninhchau.forum-viet.com/msg.forum?folder=inbox[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/pm.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/pm.png[/url]" alt="Tin Nhắn" title="Tin
Nhắn" border="0" width="35" height="20"></a>  <a accesskey="5" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/search.forum?search_id=egosearch]http://ninhchau.forum-viet.com/search.forum?search_id=egosearch[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/sub.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/sub.png[/url]" alt="Xem
 bài của bạn" title="Xem bài của bạn" border="0" width="31" height="21"></a>  <a rel="nofollow" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature]http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/profil.gif]http://onevn.net/dj/dream/misc/profil.gif[/url]" alt="Ðổi chữ ký" title="Ðổi chữ ký" border="0" width="30" height="22"></a>  <a rel="nofollow" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars]http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/avatar.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/avatar.png[/url]" alt="Thay Ðổi Avatar" title="Thay Ðổi Avatar" border="0" width="28" height="21"></a> 
<a rel="nofollow" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=friends&u=1]http://ninhchau.forum-viet.com/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=friends&u=1[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/friend.gif]http://onevn.net/dj/dream/misc/friend.gif[/url]" alt="Liên Lạc & Bạn
 Bè" title="Liên Lạc & Bạn Bè" border="0" width="28" height="22"></a></font></span></span><span class="smallfont"><br /></span><!-- END switch_user_logged_in -->
</td></tr></table><!-- / breadcrumb, login, pm info --><!-- nav buttons bar -->
<div style="padding:0px; border: solid 1px #ff92af; padding: 1px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
                                                <td d class="vbmenu_control" width="100%" height="22" class="alt2" align="center"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
</tr>  </table></div>
                <div style="clear: both;"></div>
                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->
                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript" src="[url=http://38171335.fileave.com/FMvar.js"/script]http://38171335.fileave.com/FMvar.js"></script[/url]>


Được sửa bởi Kaito Kid ngày Fri Mar 19, 2010 2:01 am; sửa lần 2.Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: Đã Sữa code lại - Phá Quá

Bài gửi by Kaito Kid on Fri Mar 19, 2010 1:22 am

index box

Code:

<body style="text-align: left">
{JAVAscript}
<head>
<style>
<!--
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7873;u cao c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7911;a tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7873;u cao c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7911;a tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7873;u cao c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7911;a tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
-->
</style>
</head>

 <div align="center">

 <table  class="thongke" width="100%" id="table4">
 <tr>
                          <td valign="top" width="100%">
                              <div id="{ID_CENTER}">
                                  <style type='text/css'>
/* Style cho menu tabs */
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chiều cao của tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Tabs a
{
float: left;
display: block;
background-image: url("[url=http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif]http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif[/url]");
text-align: center;
height: 26px;
padding: 3px;
vertical-align: middle;
border: 1px solid #30a1db; /* đường viền quanh tabs menu */
text-decoration: none;
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
color: #000080;
}
div.TabView div.Tabs a:hover, div.TabView div.Tabs a.Active
{
background-image: url("[url=http://img148.imageshack.us/img148/8272/navbgc.gif");/]http://img148.imageshack.us/img148/8272/navbgc.gif");/[/url]* màu nền tab menu active */
color: #ffffff;
}
/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
}
</style>
<script src='http://38171335.fileave.com/tabview.js' type='text/javascript'></script>
<div id="TabView" class="TabView">
<!-- tabs -->
<div style="width: 100%;" class="Tabs">
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Bài Viết Mới</a>
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Thống Kê</a>
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Hướng Dẫn</a>
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Đọc Báo Mới</a>

</div>
<!-- n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7897;i dung tabs -->
<div style="height:350px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page"> <center>
<table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" id="table5"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td  align="center">
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                                           
</td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table><br />
</center>
</div>
<div class="Page">
<TABLE class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0 id="table6">
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle width="33%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê I</FONT></STRONG></TH>
<TH align=middle width="34%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê II</FONT></STRONG></TH></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/search.forum?search_id=activetopics"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/search.forum?search_id=activetopics"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Bai viết trong ngày </a></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#10"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Số bài post trong mỗi tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href=/stats.htm#2><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Administrative[/url]
statistics</a></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#3"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Topic[/url]
hoạt động sôi nổi nhất</A> </TD></TR>
<TR>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#4"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Topic được xem nhiều nhất</A></TD>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#5"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Thành viên có nhiều chủ đề nhất</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#6"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Top posting users trong tuần</A></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#7"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Top posting users trong tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#8"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Top posters</A></TD>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#9"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Số topic trong mỗi tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"> </TD>
<TD class=row3 width="25%"> </TD></TR></TBODY></TABLE>
</div>
<div class="Page">
<TABLE class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0 id="table7">
<TBODY>
<TR>
<TD class="row1" align="left"  width="25%">
<a href=http://ninhchau.forum-viet.com/faq.htm><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Trợ giúp cho member</font></strong>  <a/></TD><TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href=http://ninhchau.forum-viet.com/faq.htm?mode=bbcode><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Hướng dẫn về BBCode</font></strong>  <a/></td></tr><TR>
<TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t129.htm#229"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t129.htm#229"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
Hệ thống điểm points và danh vọng</font></strong> 
</a>  <a/></TD>
<TD class="row1" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t129.htm#229"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t129.htm#229"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Hướng dẫn Cảm ơn bài viết & CLICK THANK</font></strong></a></TD></TR>
<TR>
<TD class="row1" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t35.htm"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t35.htm"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Hướng dẫn up Nhạc video từ youtube lên diễn đàn</font></strong> 
</a>  <a/></td><TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
Hướng Dẫn Gõ Tiếng Việt</font></strong>  </a>  <a/></td></TR>
<TR>
<TD class="row1" align="left"  width="25%"> 
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t35.htm"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t35.htm"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
 Hướng Dẫn Up Nhạc Lên Diễn Đàn</font></strong> 
</a>  <a/></td>
</TD>
<TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t34.htm"IMG]http://ninhchau.forum-viet.com/forum-f6/topic-t34.htm"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
Hướng dẫn up hình lên diễn đàn</font></strong> 
</a>  <a/></td>
</TR></TBODY></TABLE>
 
</div>
<div class="Page" style="width: 100%; height: 350px">
<center>
<script type="text/javascript">epi_id = 'epi-widget-container';epi_width = '100%';epi_height = '350';</script><script type="text/javascript" src="[url=http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"/scriptscript]http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script><script[/url] type="text/javascript" src="[url=http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"/script]http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script[/url]>
</center>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><br /> <br /><ScrollTop -->
<style type="text/css">
#topbar

  PADDING-TOP: 0px;
  PADDING-BOTTOM: 0px;
  PADDING-RIGHT: 0px;
  PADDING-LEFT: 0px;
  VISIBILITY: hidden;
  WIDTH: 180px;
  FONT-FAMILY: Tahoma;
  POSITION: absolute;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var persistclose = 0
<!-- V&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; trí-->
var startX = 80
var startY = 500
var verticalpos = "frombottom"
function iecompattest()
{
  return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function get_cookie(Name)
{
  var search = Name + "="
  var returnvalue = "";
  if (document�cookie.length > 0)
  {
      offset = document�cookie.indexOf(search)
      if (offset != -1)
      {
        offset += search.length
        end = document�cookie.indexOf(";", offset);
        if (end == -1) end = document�cookie.length;
        returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))
      }
  }
  return returnvalue;
}
function closebar()
{
  if (persistclose)
  document�cookie="remainclosed=1"
  document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}
function staticbar()
{
  barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
  var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
  var d = document;
  function ml(id)
  {
      var el=d.getElementById(id);
      if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
      el.style.visibility="visible"
      if(d.layers)el.style=el;
      el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
      el.x = startX;
      if (verticalpos=="fromtop")
        el.y = startY;
      else
      {
        el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
        el.y -= startY;
      }
      return el;
  }
 
  window.stayTopLeft=function()
  {
      if (verticalpos=="fromtop")
      {
        var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
        ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
      }
      else
      {
        var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
        ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
      }
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
      setTimeout("stayTopLeft()", 10);
  }
  ftlObj = ml("topbar");
  stayTopLeft();
}
if (window.addEventListener)
  window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
  window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
  window.onload=staticbar
</script>
<br />
                              </div>
                          </td>
 </tr>
 
 
</div>
 
 
 </table>

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <!-- BEGIN message_admin_titre -->
 <tr>
  <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
 </tr>
 <!-- END message_admin_titre -->
 <!-- BEGIN message_admin_txt -->
 <tr>
  <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
  <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
  </td>
 </tr>
 <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" valign="top">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
  <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
  <!-- END switch_delete_cookies -->
  </span>
  </td>
  <td width="50%" align="right">
  <span class="gensmall">
    <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
    <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
    <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
    <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
    <!-- END switch_delete_cookies -->
    <!-- END switch_on_index -->
  </span>
  </td>
 </tr>
</table>

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div style="width: 810px;">
<div class="tcat_left"></div><div class="tcat_bg">
<div class="tcat2"><Span class="secondarytitle">   
  <span style="font-size: 14pt">● </span><b>Tình hình diễn đàn</b><span style="font-size: 14pt">
 ●</span></span></div></div><div class="tcat_right"></div>
<div style="clear: both;"></div><div class="tborder-content">
<table class="tborder" width="790px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>        <td height="22" class="alt1" colspan="2">
 <p align="left"><b>Ai đang Online:</b></td></tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center" valign="middle">
<img src="[url=http://kutezone.info/zone/ver2/misc/whos_online.gif]http://kutezone.info/zone/ver2/misc/whos_online.gif[/url]" id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" width="71" height="71"></td>
<td class="alt1" align="left"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
{RECORD_USERS}<br><br>
{LOGGED_IN_USER_LIST}
</span>
</td>
</tr></tbody>
<tbody>
<tr>        <td height="22" class="alt1" colspan="2">
 <p align="left"><b>Thành viên truy cập gần đây:</b></td></tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center" valign="middle">
<img border="0" src="[url=http://i60.servimg.com/u/f60/11/40/70/67/review10.png]http://i60.servimg.com/u/f60/11/40/70/67/review10.png[/url]" width="76" height="65"></td>
<td class="alt1" align="left"><table>
 <p align="left">{L_CONNECTED_MEMBERS}
 {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
</table>
</td>
</tr></tbody>
<tbody>
<tr>        <td height="22" class="alt1" colspan="2">
 <p align="left"><b>Thống Kê - Diễn Đàn :</b></td></tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}"></td>
<td class="alt1" align="left"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br>
{TOTAL_USERS}<br>
{NEWEST_USER}</span></td>
</tr></tbody>
<!-- begin lien ket ban be -->
<tbody>
        <tr>
            <td height="22" class="thead" colspan="2">
<p align="left"><b>Lượt Truy Cập</b><tr>
            <td class="alt2"><b>
<span><a href="[url=http://ninhchau.hoctrovn.com/forum.htm]http://ninhchau.hoctrovn.com/forum.htm[/url]">
 <img src="[url=http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg]http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg[/url]" width="84" height="79"></a></span></b>
            </td>
            <td class="alt1" width="100%" align="left">
<p align="center">
<a href="[url=http://s06.flagcounter.com/more/Fj8T]http://s06.flagcounter.com/more/Fj8T[/url]">
<img src="[url=http://s06.flagcounter.com/count/Fj8T/bg=F0F5FF/txt=000000/border=CC85C0/columns=6/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1/]http://s06.flagcounter.com/count/Fj8T/bg=F0F5FF/txt=000000/border=CC85C0/columns=6/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1/[/url]" alt="free counters" width="508" height="81"></a></td>
        </tr>
    </tbody>
<!-- end lien ket ban be -->
</table>
</div><div style="clear: both;"></div>
    <div class="tfoot_left"></div>
  <div class="tfoot_bg"></div>
  <div class="tfoot_right"></div></div>
 <p align="left">
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
 </p>
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
  <td align="center" width="20">
  <p align="left"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
  <td>
  <p align="left"><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
  <td>
  <p align="left"></td>
  <td align="center" width="20">
  <p align="left"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
  <td>
  <p align="left"><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
  <td>
  <p align="left"> &nbsp;</td>
  <td align="center" width="20">
  <p align="left"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
  <td>
  <p align="left"><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
 </tr>
</table>
 <p align="left">
<!-- END switch_legend -->
{AUTO_DST}
 Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết