-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


tự động đăng nhập chatboxx

Go down

Bo tay tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by [L]ee[T]uan on Sun May 09, 2010 8:59 pm

dán code này vào 1 html là ok
Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Chatbox</title>
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="/20-ltr.css" type="text/css" />
<script src="[url=http://illiweb.com/fa/js_15/vi.js]http://illiweb.com/fa/js_15/vi.js[/url]" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var params = '?archives=0';var smilies_sid = '';//]]></script>
<script src="[url=http://illiweb.com/fa/js/chatbox3.js]http://illiweb.com/fa/js/chatbox3.js[/url]" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">* {margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body {background-color: #efefef;}</style>
 

<script type="text/javascript">
<!--
function getCookie(w){
  cName = "";
  pCOOKIES = new Array();
  pCOOKIES = document�cookie.split('; ');
  for(bb = 0; bb < pCOOKIES.length; bb++){
      NmeVal  = new Array();
      NmeVal  = pCOOKIES[bb].split('=');
      if(NmeVal[0] == w){
        cName = unescape(NmeVal[1]);
      }
  }
  return cName;
}
function printCookies(w){
  cStr = "";
  pCOOKIES = new Array();
  pCOOKIES = document�cookie.split('; ');
  for(bb = 0; bb < pCOOKIES.length; bb++){
      NmeVal  = new Array();
      NmeVal  = pCOOKIES[bb].split('=');
      if(NmeVal[0]){
        cStr += NmeVal[0] + '=' + unescape(NmeVal[1]) + '; ';
      }
  }
  return cStr;
}
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure){
  document�cookie = name + "=" + escape(value) + "; ";
 
  if(expires){
      expires = setExpiration(expires);
      document�cookie += "expires=" + expires + "; ";
  }
  if(path){
      document�cookie += "path=" + path + "; ";
  }
  if(domain){
      document�cookie += "domain=" + domain + "; ";
  }
  if(secure){
      document�cookie += "secure; ";
  }
}
function setExpiration(cookieLife){
    var today = new Date();
    var expr = new Date(today.getTime() + cookieLife * 5000);
    return  expr.toGMTString();
}
// -->
</script>
 
 

</head>
<body class="chatbox" onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1000);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');">
<div id="chatbox_header">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="catBottom" nowrap="nowrap" height="30">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<a href="/chatbox/chatbox.forum" class="cattitle" target="chatbox"><strong><font color=white>Chatbox</font></strong></a>
</td>
<td valign="top" class="chatbox-options">
<div class="genmed" id="chatbox_main_options">
<a href="javascript:void(0)" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);"><font color=white>Refresh</font></a>
 |
<span id="chatbox_option_without_archives" style="display: none;">
<a href="/chatbox/chatbox.forum?archives=0">Without archives</a>
 |
</span>
<span id="chatbox_option_autorefresh" style="display: none;" onclick="refresh_chatbox('?archives=0');">
<label for="refresh_auto"><font color=white>Auto refresh </font></label>
<input type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="background: transparent;" />
 |
</span>
<a href="javascript:void(0)" onclick="CB_disconnect();">
<span id="chatbox_option_co" style="display: ;">
<strong>Đăng Nhập</strong>
</span>
<span id="chatbox_option_disco" style="display: none;"><font color=white>Thoát</font></span>
</a>
 
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="chatbox_members" curpos="0" maxpos="460" pageincrement="144" increment="10"></div>
<div id="chatbox"></div>
<div id="chatbox_footer" style="display: none;">
<div id="chatbox_messenger">
<form name="post" action="/chatbox/chatbox.forum" method="post" onsubmit="submitmsg('?archives=1');refresh_chatbox('?archives=1');return false;">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="catBottom">
<div id="chatbox_messenger_form">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" height="24" width="100%" class="chatfootertable">
<tr>
<td width="100%" align="right">
<table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" style="line-height: 0px;" class="text-styles" >
<tr>
<td>
<div id="divbold" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Bold" title="Bold" />
</div>
</td>
<td>
<div id="divitalic" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Ital." title="Ital." />
</div>
</td>
<td>
<div id="divunderline" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Underl." title="Underl." />
</div>
</td>
<td>
<div id="divstrike" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Strike" title="Strike" />
</div>
</td>
<td width="10"> </td>
<td>
<div id="divcolor" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectcolor(event);">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif[/url]" width="21" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif[/url]" width="11" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" />
<br />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif[/url]" id="show_color" alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4" />
</div>
</td>
<td>
<div id="divsmilies" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectsmilies(event);">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif[/url]" width="11" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" />
</div>
</td>
<td width="10"> </td>
<td>
<input type="hidden" name="sbold" value="0">
<input type="hidden" name="sitalic" value="0">
<input type="hidden" name="sunderline" value="0">
<input type="hidden" name="sstrike" value="0">
<input type="hidden" name="scolor" id="scolor" value="#000000">
<span class="gen" onclick="document.post.message.focus();">
<label>
<font color="white">Thông điệp :</font> <input type="text" id="message" name="message" size="35" maxlength="2000" class="post" autocomplete="on" onkeydown="number_of_refresh=0;" />
</label>
 
<input type="hidden" name="sent" value="" />
<input type="submit" name="submit_button" value="Send" id="submit_button" />
 
</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
function CB_disconnect()
{if ( connected ){ajax_connect('?archives=1', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}
else{ajax_connect('?archives=1', 'connect');
try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 1000);}
catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display', 'inherit');$('#divsmilies').css('display', 'inherit');}
var connected = false;
var chatbox_updated = 1259260587;
var chatbox_last_update = 1259260587;
var template_color = '#dadada';
var refresh_interval;
window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);
if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 10000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=1');} catch (err) {}}//]]>
</script>
</body>
</html>
[L]ee[T]uan
[L]ee[T]uan
Member
Member

Tổng số bài gửi : 16
Danh Vọng : 32831
Được Cảm Ơn : 0
Ngày Sinh : 01/04/1994
Tham Gia : 03/04/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Kaito Kid on Mon May 10, 2010 2:18 pm

code nay ngắn gọn hơn này

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>
Chatbox NC 0nline</title><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="stylesheet" href="/15-ltr.css" type="text/css" /><script src="http://illiweb.com/fa/js_16/vi.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var params = '?archives=0';var smilies_sid = '';//]]></script><script src="http://illiweb.com/fa/js/chatbox3.js" type="text/javascript"></script><style type="text/css">* {margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body {background-color: #efefef;}</style></head><body class="chatbox" onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');"><div id="chatbox_header"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"><tr><td class="catBottom" nowrap="nowrap" height="30"><table border="0" width="100%"><tr><td nowrap="nowrap"><strong>
    <a class="cattitle" target="chatbox" href="/chatbox/chatbox.forum">Chatbox
    NC 0nline</a></strong></td><td valign="top" class="chatbox-options"><div class="genmed" id="chatbox_main_options"><a href="javascript:void(0)" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);">
        Refresh</a> | <span id="chatbox_option_with_archives" style="display: ;"><a href="/chatbox/chatbox.forum?archives=1">Archives</a> | </span><span id="chatbox_option_without_archives" style="display: none;"><a href="/chatbox/chatbox.forum?archives=0">Without
        archives</a> | </span><span id="chatbox_option_autorefresh" style="display: none;" onclick="refresh_chatbox('?archives=0');"><label for="refresh_auto">Auto
        refresh </label><input type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="background: transparent;" /> | </span><a href="javascript:void(0)" onclick="CB_disconnect();"><span id="chatbox_option_co" style="display: ;"><strong>Đăng
        Nhập</strong></span><span id="chatbox_option_disco" style="display: none;">Thoát</span></a>  </div></td></tr></table></td></tr></table></div><div id="chatbox_members" curpos="0" maxpos="460" pageincrement="144" increment="10"></div><div id="chatbox"></div><div id="chatbox_footer" style="display: none;"><div id="chatbox_messenger"><form name="post" action="/chatbox/chatbox.forum" method="post" onsubmit="submitmsg('?archives=0');refresh_chatbox('?archives=0');return false;"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td class="catBottom"><div id="chatbox_messenger_form"><table cellspacing="0" cellpadding="0" height="24" width="100%" class="chatfootertable"><tr><td width="100%" align="right"><table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" style="line-height: 0px;" class="text-styles" ><tr><td><div id="divbold" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" width="21" height="20" alt="Bold" title="Bold" /></div></td><td><div id="divitalic" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" width="21" height="20" alt="Ital." title="Ital." /></div></td><td><div id="divunderline" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" width="21" height="20" alt="Underl." title="Underl." /></div></td><td><div id="divstrike" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif" width="21" height="20" alt="Strike" title="Strike" /></div></td><td width="10">
 </td><td><div id="divcolor" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectcolor(event);"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><br /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="show_color" alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4" /></div></td><td><div id="divsmilies" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectsmilies(event);"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" width="21" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /></div></td><td width="10">
 </td><td><input type="hidden" name="sbold" value="0"><input type="hidden" name="sitalic" value="0"><input type="hidden" name="sunderline" value="0"><input type="hidden" name="sstrike" value="0"><input type="hidden" name="scolor" id="scolor" value="#000000"><span class="gen" onclick="document.post.message.focus();"><label>
Thông điệp : <input type="text" id="message" name="message" size="35" maxlength="1024" class="post" autocomplete="off" onkeydown="number_of_refresh=0;" /></label> <input type="hidden" name="sent" value="" /><input type="submit" name="submit_button" value="Send" id="submit_button" />&nbsp;</span></td></tr></table></td></tr></table></div></td></tr></table></form></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
function CB_disconnect(){if ( connected ){ajax_connect('?archives=0', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}else{ajax_connect('?archives=0', 'connect');try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=0')", 5000);} catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display', '');$('#divsmilies').css('display', '');}var connected = false;var chatbox_updated = 1260633294;var chatbox_last_update = 1260633294;var template_color = '#000000';var refresh_interval;window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=0')", 5000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=0');} catch (err) { }}//]]></script></body></html>Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
Kaito Kid
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 38557
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Mr_Lynk on Sun May 23, 2010 5:37 pm

A ơi! Em có chèn code này vào 1 HTML trong 1 mục mẹ của Categories and
forums

Kết quả là ra nhìn ở Chat Box You are disconnected. Em chạy lại trình duyệt mấy lần rùi nhưng không được! Cuối cùng vẫn phải đăng nhập thủ công!
Mr_Lynk
Mr_Lynk
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 3
Danh Vọng : 32325
Được Cảm Ơn : 0
Ngày Sinh : 18/06/1992
Tham Gia : 20/05/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Samjokgo on Sun May 30, 2010 10:15 pm

code đó chèn vào đâu hả Admin?
Samjokgo
Samjokgo
Member
Member

Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi : 6
Danh Vọng : 32229
Được Cảm Ơn : 1
Ngày Sinh : 01/01/1990
Tham Gia : 30/05/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by MrLee on Mon May 31, 2010 4:07 pm

TAo trang Html Paste code đó vào luu laik với tên bất kỳ.Lấy Link trag html đó rồi dùng code Iframe đưa nó để ở đâu cũng được

Iframe
Code:
<iframe src='Link trang html bạn tạo khi nãy'><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
MrLee
MrLee
VIP Member
VIP Member

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 111
Danh Vọng : 35255
Được Cảm Ơn : 84
Tham Gia : 19/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by lenh2456 on Sun Jul 11, 2010 9:51 am

MrLee đã viết:TAo trang Html Paste code đó vào luu laik với tên bất kỳ.Lấy Link trag html đó rồi dùng code Iframe đưa nó để ở đâu cũng được

nhưng để vào đâu?? mục nào vậy?
lenh2456
lenh2456
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 5
Danh Vọng : 32110
Được Cảm Ơn : -1
Ngày Sinh : 24/06/1993
Tham Gia : 11/06/2010

http://locninh.hocotrovn.net

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết