-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


tự động đăng nhập chatboxx

Go down

Bo tay tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by [L]ee[T]uan on Sun May 09, 2010 8:59 pm

dán code này vào 1 html là ok
Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Chatbox</title>
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="/20-ltr.css" type="text/css" />
<script src="[url=http://illiweb.com/fa/js_15/vi.js]http://illiweb.com/fa/js_15/vi.js[/url]" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var params = '?archives=0';var smilies_sid = '';//]]></script>
<script src="[url=http://illiweb.com/fa/js/chatbox3.js]http://illiweb.com/fa/js/chatbox3.js[/url]" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">* {margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body {background-color: #efefef;}</style>
 

<script type="text/javascript">
<!--
function getCookie(w){
  cName = "";
  pCOOKIES = new Array();
  pCOOKIES = document�cookie.split('; ');
  for(bb = 0; bb < pCOOKIES.length; bb++){
      NmeVal  = new Array();
      NmeVal  = pCOOKIES[bb].split('=');
      if(NmeVal[0] == w){
        cName = unescape(NmeVal[1]);
      }
  }
  return cName;
}
function printCookies(w){
  cStr = "";
  pCOOKIES = new Array();
  pCOOKIES = document�cookie.split('; ');
  for(bb = 0; bb < pCOOKIES.length; bb++){
      NmeVal  = new Array();
      NmeVal  = pCOOKIES[bb].split('=');
      if(NmeVal[0]){
        cStr += NmeVal[0] + '=' + unescape(NmeVal[1]) + '; ';
      }
  }
  return cStr;
}
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure){
  document�cookie = name + "=" + escape(value) + "; ";
 
  if(expires){
      expires = setExpiration(expires);
      document�cookie += "expires=" + expires + "; ";
  }
  if(path){
      document�cookie += "path=" + path + "; ";
  }
  if(domain){
      document�cookie += "domain=" + domain + "; ";
  }
  if(secure){
      document�cookie += "secure; ";
  }
}
function setExpiration(cookieLife){
    var today = new Date();
    var expr = new Date(today.getTime() + cookieLife * 5000);
    return  expr.toGMTString();
}
// -->
</script>
 
 

</head>
<body class="chatbox" onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1000);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');">
<div id="chatbox_header">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="catBottom" nowrap="nowrap" height="30">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<a href="/chatbox/chatbox.forum" class="cattitle" target="chatbox"><strong><font color=white>Chatbox</font></strong></a>
</td>
<td valign="top" class="chatbox-options">
<div class="genmed" id="chatbox_main_options">
<a href="javascript:void(0)" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);"><font color=white>Refresh</font></a>
 |
<span id="chatbox_option_without_archives" style="display: none;">
<a href="/chatbox/chatbox.forum?archives=0">Without archives</a>
 |
</span>
<span id="chatbox_option_autorefresh" style="display: none;" onclick="refresh_chatbox('?archives=0');">
<label for="refresh_auto"><font color=white>Auto refresh </font></label>
<input type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="background: transparent;" />
 |
</span>
<a href="javascript:void(0)" onclick="CB_disconnect();">
<span id="chatbox_option_co" style="display: ;">
<strong>Đăng Nhập</strong>
</span>
<span id="chatbox_option_disco" style="display: none;"><font color=white>Thoát</font></span>
</a>
 
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="chatbox_members" curpos="0" maxpos="460" pageincrement="144" increment="10"></div>
<div id="chatbox"></div>
<div id="chatbox_footer" style="display: none;">
<div id="chatbox_messenger">
<form name="post" action="/chatbox/chatbox.forum" method="post" onsubmit="submitmsg('?archives=1');refresh_chatbox('?archives=1');return false;">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="catBottom">
<div id="chatbox_messenger_form">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" height="24" width="100%" class="chatfootertable">
<tr>
<td width="100%" align="right">
<table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" style="line-height: 0px;" class="text-styles" >
<tr>
<td>
<div id="divbold" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Bold" title="Bold" />
</div>
</td>
<td>
<div id="divitalic" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Ital." title="Ital." />
</div>
</td>
<td>
<div id="divunderline" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Underl." title="Underl." />
</div>
</td>
<td>
<div id="divstrike" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Strike" title="Strike" />
</div>
</td>
<td width="10"> </td>
<td>
<div id="divcolor" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectcolor(event);">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif[/url]" width="21" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif[/url]" width="11" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" />
<br />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif[/url]" id="show_color" alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4" />
</div>
</td>
<td>
<div id="divsmilies" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectsmilies(event);">
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif[/url]" width="21" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif]http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif[/url]" width="11" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" />
</div>
</td>
<td width="10"> </td>
<td>
<input type="hidden" name="sbold" value="0">
<input type="hidden" name="sitalic" value="0">
<input type="hidden" name="sunderline" value="0">
<input type="hidden" name="sstrike" value="0">
<input type="hidden" name="scolor" id="scolor" value="#000000">
<span class="gen" onclick="document.post.message.focus();">
<label>
<font color="white">Thông điệp :</font> <input type="text" id="message" name="message" size="35" maxlength="2000" class="post" autocomplete="on" onkeydown="number_of_refresh=0;" />
</label>
 
<input type="hidden" name="sent" value="" />
<input type="submit" name="submit_button" value="Send" id="submit_button" />
 
</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
function CB_disconnect()
{if ( connected ){ajax_connect('?archives=1', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}
else{ajax_connect('?archives=1', 'connect');
try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 1000);}
catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display', 'inherit');$('#divsmilies').css('display', 'inherit');}
var connected = false;
var chatbox_updated = 1259260587;
var chatbox_last_update = 1259260587;
var template_color = '#dadada';
var refresh_interval;
window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);
if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 10000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=1');} catch (err) {}}//]]>
</script>
</body>
</html>
[L]ee[T]uan
[L]ee[T]uan
Member
Member

Tổng số bài gửi : 16
Danh Vọng : 33431
Được Cảm Ơn : 0
Ngày Sinh : 01/04/1994
Tham Gia : 03/04/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Kaito Kid on Mon May 10, 2010 2:18 pm

code nay ngắn gọn hơn này

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>
Chatbox NC 0nline</title><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="stylesheet" href="/15-ltr.css" type="text/css" /><script src="http://illiweb.com/fa/js_16/vi.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var params = '?archives=0';var smilies_sid = '';//]]></script><script src="http://illiweb.com/fa/js/chatbox3.js" type="text/javascript"></script><style type="text/css">* {margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body {background-color: #efefef;}</style></head><body class="chatbox" onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');"><div id="chatbox_header"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"><tr><td class="catBottom" nowrap="nowrap" height="30"><table border="0" width="100%"><tr><td nowrap="nowrap"><strong>
    <a class="cattitle" target="chatbox" href="/chatbox/chatbox.forum">Chatbox
    NC 0nline</a></strong></td><td valign="top" class="chatbox-options"><div class="genmed" id="chatbox_main_options"><a href="javascript:void(0)" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);">
        Refresh</a> | <span id="chatbox_option_with_archives" style="display: ;"><a href="/chatbox/chatbox.forum?archives=1">Archives</a> | </span><span id="chatbox_option_without_archives" style="display: none;"><a href="/chatbox/chatbox.forum?archives=0">Without
        archives</a> | </span><span id="chatbox_option_autorefresh" style="display: none;" onclick="refresh_chatbox('?archives=0');"><label for="refresh_auto">Auto
        refresh </label><input type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="background: transparent;" /> | </span><a href="javascript:void(0)" onclick="CB_disconnect();"><span id="chatbox_option_co" style="display: ;"><strong>Đăng
        Nhập</strong></span><span id="chatbox_option_disco" style="display: none;">Thoát</span></a>  </div></td></tr></table></td></tr></table></div><div id="chatbox_members" curpos="0" maxpos="460" pageincrement="144" increment="10"></div><div id="chatbox"></div><div id="chatbox_footer" style="display: none;"><div id="chatbox_messenger"><form name="post" action="/chatbox/chatbox.forum" method="post" onsubmit="submitmsg('?archives=0');refresh_chatbox('?archives=0');return false;"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td class="catBottom"><div id="chatbox_messenger_form"><table cellspacing="0" cellpadding="0" height="24" width="100%" class="chatfootertable"><tr><td width="100%" align="right"><table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" style="line-height: 0px;" class="text-styles" ><tr><td><div id="divbold" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" width="21" height="20" alt="Bold" title="Bold" /></div></td><td><div id="divitalic" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" width="21" height="20" alt="Ital." title="Ital." /></div></td><td><div id="divunderline" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" width="21" height="20" alt="Underl." title="Underl." /></div></td><td><div id="divstrike" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif" width="21" height="20" alt="Strike" title="Strike" /></div></td><td width="10">
 </td><td><div id="divcolor" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectcolor(event);"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><br /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="show_color" alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4" /></div></td><td><div id="divsmilies" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectsmilies(event);"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" width="21" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /></div></td><td width="10">
 </td><td><input type="hidden" name="sbold" value="0"><input type="hidden" name="sitalic" value="0"><input type="hidden" name="sunderline" value="0"><input type="hidden" name="sstrike" value="0"><input type="hidden" name="scolor" id="scolor" value="#000000"><span class="gen" onclick="document.post.message.focus();"><label>
Thông điệp : <input type="text" id="message" name="message" size="35" maxlength="1024" class="post" autocomplete="off" onkeydown="number_of_refresh=0;" /></label> <input type="hidden" name="sent" value="" /><input type="submit" name="submit_button" value="Send" id="submit_button" />&nbsp;</span></td></tr></table></td></tr></table></div></td></tr></table></form></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
function CB_disconnect(){if ( connected ){ajax_connect('?archives=0', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}else{ajax_connect('?archives=0', 'connect');try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=0')", 5000);} catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display', '');$('#divsmilies').css('display', '');}var connected = false;var chatbox_updated = 1260633294;var chatbox_last_update = 1260633294;var template_color = '#000000';var refresh_interval;window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=0')", 5000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=0');} catch (err) { }}//]]></script></body></html>


tự động đăng nhập chatboxx 3c9d6f5194ae42a5b34574b6dc9b62df0
Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
Kaito Kid
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : tự động đăng nhập chatboxx 27170110 tự động đăng nhập chatboxx Ug0_7010 tự động đăng nhập chatboxx Mk0_7010 Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 39157
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Mr_Lynk on Sun May 23, 2010 5:37 pm

A ơi! Em có chèn code này vào 1 HTML trong 1 mục mẹ của Categories and
forums

Kết quả là ra nhìn ở Chat Box You are disconnected. Em chạy lại trình duyệt mấy lần rùi nhưng không được! Cuối cùng vẫn phải đăng nhập thủ công! tự động đăng nhập chatboxx 903628
Mr_Lynk
Mr_Lynk
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 3
Danh Vọng : 32925
Được Cảm Ơn : 0
Ngày Sinh : 18/06/1992
Tham Gia : 20/05/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Samjokgo on Sun May 30, 2010 10:15 pm

code đó chèn vào đâu hả Admin?
Samjokgo
Samjokgo
Member
Member

Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi : 6
Danh Vọng : 32829
Được Cảm Ơn : 1
Ngày Sinh : 01/01/1990
Tham Gia : 30/05/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by MrLee on Mon May 31, 2010 4:07 pm

TAo trang Html Paste code đó vào luu laik với tên bất kỳ.Lấy Link trag html đó rồi dùng code Iframe đưa nó để ở đâu cũng được

Iframe
Code:
<iframe src='Link trang html bạn tạo khi nãy'><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
MrLee
MrLee
VIP Member
VIP Member

Thành Tích : tự động đăng nhập chatboxx Mk0_7010 tự động đăng nhập chatboxx 20089110 Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 111
Danh Vọng : 35855
Được Cảm Ơn : 84
Tham Gia : 19/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by lenh2456 on Sun Jul 11, 2010 9:51 am

MrLee đã viết:TAo trang Html Paste code đó vào luu laik với tên bất kỳ.Lấy Link trag html đó rồi dùng code Iframe đưa nó để ở đâu cũng được

nhưng để vào đâu?? mục nào vậy?
lenh2456
lenh2456
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 5
Danh Vọng : 32710
Được Cảm Ơn : -1
Ngày Sinh : 24/06/1993
Tham Gia : 11/06/2010

http://locninh.hocotrovn.net

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: tự động đăng nhập chatboxx

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết